สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

CIO Meeting

การประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ในงาน 38th WUNCA ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ณ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

CIO Meeting

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38th WUNCA) ในช่วงระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวจะจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น


ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียนเชิญผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อฝ่ายเลขานุการฯ จัดการประชุม e-mail: wunca-sec@uni.net.th

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลโครงการ

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet)

เลขที่: 328 ชั้น 13 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา2 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร: 02-232-4000 ต่อ 2002

email: wunca-sec@uni.net.th


Social

UniNet Thailand

WUNCA

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม