การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 38

ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562

 

located pkru01

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

located pkru02

แผนผังศูนย์ประชุมชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

located pkru03

แผนผังศูนย์ประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

located pkru05

แผนผังผู้สนับสนุนอย่างป็นทางการ