แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

...

วัดนครสวรรค์
(หลวงพ่อศรีสวรรค์)

รายละเอียด

...

วัดคีรีวงษ์
(พระจุฬามณีเจดีย์)

รายละเอียด

...

วัดวรนาถบรรพต
(เขากบ)

รายละเอียด

...

ศาลหลักเมือง

รายละเอียด

...

ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม

รายละเอียด

...

พระตำหนัก
เจ้าแม่กวนอิมพันมือ

รายละเอียด

...

พิพิธภัณฑ์จันเสน

รายละเอียด

...

หอชมเมืองนครสวรรค์

รายละเอียด

...

อุทยานสวรรค์

รายละเอียด

...

หาดทรายเทียม
บึงบอระเพ็ด

รายละเอียด

...

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ด

รายละเอียด

...

อุทยานนกน้ำ

รายละเอียด