ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

...
GOLD
บูธ ผู้สนับสนุน
G1 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
G2 XXXX
G3 XXXX
G4 XXXX
G5 XXXX
G6 XXXX
G7 บริษัท เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จำกัด
G8 XXXX
G9 XXXX
G10 XXXX