กำหนดการบรรยายพิเศษของผู้สนับสนุน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 | กำหนดการบรรยายพิเศษของผู้สนับสนุน

ห้อง
ห้องประชุม 103
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 1)
ห้องประชุม 104
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 1)
13.00 -13.40 น.

วิวัฒนาการของอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง
Evolving of the high Speed Ethernet
วิวัฒนาการของอีเธอร์เน็ตความเร็วสูง บนสาย UTP CAT5e
และ CAT6 ตามมาตรฐาน 2.5G/5G Base-T
โดย บริษัท Cisco และ บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด

IoT Workforce Transform to Smart University
โดย บริษัท เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด
14.00-15.45 น.
A more intuitive way to work
รูปแบบชีวิตการทำงานสมัยใหม่
จากการสร้าง Digital Workplace วัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่
ที่เน้นการ Collaboration กันระหว่างผู้คนในทีม
โดย บริษัท Cisco และ บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด
การเรียนการสอนยุคดิจิทัลสมบูรณ์แบบ
ด้วยโซลูชั่นห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
และ Digital Learning Platform
โดย บริษัท ลานนาคอม จำกัด
15.00 – 15.15 น.
พักอาหารว่าง
15.00 – 15.45 น.
โอกิสมาร์ทพรินเตอร์กับไอซีที ปี 2018
โดยคุณสุเมธ เวศกิจ
บริษัท โอกิ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Addressing Challengers Facing
Language Learners in 21st Century
By end-to-end ICT Solution English Discoveries
โดย บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ห้อง
ห้อง 1022  อาคาร 10 (ชั้น 2)
ห้อง 1023 อาคาร 10 (ชั้น 2)
10.00-10.45 น.

HPE to make hybrid IT simple
โดย บริษัท ลานนาคอม จำกัด

IT Transformation to Smart University with HCI technology
โดย บริษัท เดลล์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด

11.00-11.45 น.

Brother Solution Smart @ Work Plac
โดย บริษัท เบส คีย์เวิร์ด และ Brother

บูรณาการสื่อสาร และเรียนรู้ ทางใกลในยุค digital 4.0
ด้วย polycom solution
โดย บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด

12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น 1 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
13.00-13.45 น.

Epson Education 4.0
โดย บริษัท เบส คีย์เวิร์ด และ Epson

Bitdefender Overview of Cyber Security
โดย บริษัท บิทดีเฟนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
14.00-14.45 น.

Smart University สถานศึกษายุคใหม่ เพื่อคนดิจิทัล
โดย  บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ห้อง
ห้องประชุม 103 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 1)
10.00-10.45 น.

Futurends in AI and Deep Learning
โดย บริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จำกัด