ตารางสิทธิประโยชน์ผู้สนับสนุนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ สิทธิประโยชน์ Platinum
150,000 บาท
Gold
100,000 บาท
Silver
50,000 บาท
1 โลโก้สินค้าหรือบริษัท ได้รับการเสนอบนหน้าเว็บไซด์ จำนวน 1 จุด และ Link ไปยังเว็บไซด์ผู้สนับสนุน
2 โลโก้บนป้ายคัทเอาท์หน้า หอประชุม
3 โลโก้บนป้ายคัทเอาท์หน้า บริเวณโรงอาหาร
4 โลโก้บนป้ายคัทเอาท์ ทางเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน 2 จุด
5 โลโก้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ของงาน WUNCA ครั้งที่ 37์
6 โลโก้ในห้องสัมมนา/ ห้องจัดกิจกรรม
7 โลโก้บนธงญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย
8 โลโก้ในงานเลี้ยงอาหารเย็น
9 โลโก้ที่ซุ้มหน้างาน
10 โลโก้ที่ซุ้มถ่ายภาพ
11 แนบเอกสารโฆษณา/คูปองส่วนลด
12 รับโล่จากประธานในพิธี และพิธีการขอบคุณผู้สนับสนุน
13 ปลั๊กไฟพ่วง ขนาด 5 แอมป์
14 โต๊ะแสดงสินค้า (0.60x1.50 ม.)/เก้าอี้ 3/4 2/3 1/2
15 พื้นที่แสดงสินค้า กว้างxยาว (เมตร) 4x3 ม. 3x3 ม. 2x3 ม.
16 พื้นที่จัดบูธเพิ่มอีก 1 จุด ....
17 ช่วงเวลากิจกรรม Special Session 30 นาที (2 วัน)
30 นาที/วัน
(1 วัน)
30 นาที/วัน
(1 วัน)
20 นาที/วัน
18 เวลาบรรยายพิเศษ 45 นาที 2 หัวข้อ 1 หัวข้อ
19 อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและอาหารเย็นงานเลี้ยงรับรอง/วัน ตามจริง
ไม่เกิน 6 ท่าน
ตามจริง
ไม่เกิน 4 ท่าน
ตามจริง
ไม่เกิน 2 ท่าน
20 Account สำหรับใช้งาน Internet ตามจริง ตามจริง ตามจริง
21 ของที่ระลึกแสดงความขอบคุณจากคณะกรรมการจัดงาน
22 หนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการ
23 โรงแรมที่พัก ฟรี 3 คืน 3 ห้อง 2 ห้อง 1 ห้อง

การสนับสนุนอื่นๆเพิ่มเติม

ลำดับ สิทธิประโยชน์ รับผู้สนับสนุน
1 สนับสนุนป้ายพร้อมสายคล้องคอ 1,500 ชิ้น จำนวน 1 ราย
2 เสื้อคณะกรรมการจัดงาน จำนวน 600 ตัว จำนวน 2 ราย

หมายเหตุ

1    กำหนดวันบรรยาย เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม
2    โลโก้ผู้สนับสนุน ที่แสดงบนสิ่งของ หรือสื่อต่างๆ จะมีขนาดดังนี้
   2.1 Platinum มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อและความเหมาะสม
   2.2 Gold มีขนาด 75% ของโลโก้ Platinum
   2.3 Silver มีขนาด 50% ของโลโก้ Platinum
3    ลำดับการจัดวางโลโก้ผู้สนับสนุน มีเงื่อนไข ดังนี้
   3.1 โลโก้ผู้สนับสนุนกลุ่ม Platinum จะอยู่อันดับที่ 1
   3.2 โลโก้ผู้สนับสนุนกลุ่ม Gold จะอยู่อันดับที่ 2
   3.3 โลโก้ผู้สนับสนุนกลุ่ม Silver จะอยู่อันดับที่ 3
   กรณีที่มีสิทธิประโยชน์แต่ละประเภทมีบริษัทมากกว่า 1 บริษัท จะเรียงลำดับโลโก้ก่อน-หลัง ขึ้นกับการชำระเงินก่อนหรือหลัง
ทั้งนี้ คณะกรรมการการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตามความเหมาะสมกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ขั้นตอนการจองบูธ

1    ตรวจสอบแผนผังการจัดบูธ ได้ที่ >>> แผนผังการจองบูธ
2    ตรวจสอบรายละเอียดสิทธิประโยชน์ >>> ตารางสิทธิประโยชน์
3    ขั้นตอนการจองบูธ มี 2 ช่องทาง ดังนี้
   3.1   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองบูธ ได้ที่ แบบฟอร์มการจองบูธ
         กรอกข้อมูลและส่งกลับมาที่ e-mail : wunca37@nsru.ac.th    FAX: 0-5688-2244
   3.2   หรือลงทะเบียนการจองบูธออนไลน์ ได้ที่ ลงทะเบียนออนไลน์
   โดยจัดส่งไฟล์โลโก้บริษัท (ไฟล์ประเภทรูปภาพ) พร้อมที่อยู่เว็บไซต์บริษัท เพื่อประกาศรายชื่อผู้สนับสนุนบนเว็บไซต์
   มาที่ e-mail :wunca37@nsru.ac.th

เงื่อนไข

1 ชำระเงินค่าจองบูธ 50 % ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และชำระเงินค่าจองบูธ เต็มจำนวน ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2561
โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ได้ที่ ชื่อบัญชี WUNCA 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เลขที่บัญชี 987-2-86090-4 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2
ในกรณีที่หน่วยงานจองบูธ มากกว่า 1 บูธ คณะกรรมการจัดงานขอสงวนลิขสิทธิ์ ในการจัดสรรพื้นที่ให้แก่ผู้ที่ชำระเงินก่อน
3
ผู้สนับสนุน สามารถเข้าดำเนินการจัดนิทรรศการ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-20.30 น.
4
เอกสารที่จะนำใส่กระเป๋า ต้องจัดชุดเอกสารให้เรียบร้อยและนำส่งในนาม นางสาวจริยา ทิพย์หทัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ การนำเอกสารใส่กระเป๋า
5
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
5.1 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
e-mail: pongsak@nsru.ac.th โทรศัพท์ 09-7924-5310
5.2 นายภูริพัศ เหมือนทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
e-mail: bhuripas@nsru.ac.th โทรศัพท์ 08-1972-6370
5.3 นางสาวจริยา ทิพย์หทัย หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
e-mail: chariya.t@nsru.ac.th โทรศัพท์ 08-9643-0270