สถานที่จัดงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

อาคารศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ

สถานที่เปิดงาน / สถานที่เลี้ยงต้อนรับ

อาคาร 10

สถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop

ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ


อาคาร 10 ชั้น 3