ตารางสิทธิประโยชน์ผู้สนับสนุนการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

“การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 36 (36th WUNCA)”
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561
ณ อาคารวิทยบริการบี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Platinum Package 150,000 บาท
Gold Package 100,000 บาท
Silver Package 50,000 บาท
# สิทธิประโยชน์
Platinum Package 150,000 บาท
P
Gold Package 100,000 บาท
G
Silver Package 50,000 บาท
S
1 โลโก้สินค้าหรือบริษัท ได้รับการเสนอบนหน้าเว็บไซด์ จำนวน 1 จุด และ Link ไปยังเว็บไซด์ผู้สนับสนุน
2 โลโก้บนป้ายคัทเอาท์หน้า หอประชุมใหม่ (คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
3 โลโก้บนป้ายคัทเอาท์ ทางเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน ........ จุด -
4 โลโก้สื่อสังคมออนไลน์ facebook ของงาน WUNCA ครั้งที่ 36
5 โลโก้ในห้องสัมมนา/ ห้องจัดกิจกรรม -
6 โลโก้บนธงญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัย -
7 โลโก้ในงานเลี้ยงอาหารเย็น -
8 โลโก้ที่ซุ้มหน้างาน -
9 โลโก้ที่ซุ้มถ่ายภาพ
10 โลโก้บนกระเป๋า -
11 แนบเอกสารโฆษณา/ คูปองส่วนลด (ต้องส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 5 มกราคม 2561) -
12 โลโก้บนป้ายคล้องคอ - -
13 รับโล่จากประธานในพิธี และพิธีการขอบคุณผู้สนับสนุน
14 ปลั๊กไฟพ่วง ขนาด 5 แอมป์
15 โต๊ะแสดงสินค้า/ เก้าอี้ 2/4 1/2 1/2
16 พื้นที่แสดงสินค้า กว้างxยาว (เมตร) 5x3 4x3 3x3
17 พื้นที่จัดบูธ เพิ่มอีก 1 จุด บริเวณหน้าห้องพิธีเปิด - -
18 ช่วงเวลากิจกรรม Special Session 30 นาที (2 วัน) 30 นาที/วัน (1 วัน) 15 นาที/วัน -
19 เวลาบรรยายพิเศษ 45 นาที 2 หัวข้อ 1 หัวข้อ -
20 อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและอาหารเย็นงานเลี้ยงรับรอง/วัน ตามจริงไม่เกิน 6 ท่าน ตามจริงไม่เกิน 4 ท่าน ตามจริงไม่เกิน 2 ท่าน
21 Account สำหรับใช้งาน Internet 5 3 2
22 โลโก้บนสูจิบัตร -
23 ของที่ระลึกแสดงความขอบคุณจากคณะกรรมการจัดงาน
24 หนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการ
25 โรงแรมที่พัก ฟรี 3 คืน 3 ห้อง 2 ห้อง 1 ห้อง
หมายเหตุ 
 • 1. กำหนดวันบรรยาย เป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม
 • 2. โลโก้ผู้สนับสนุน ที่แสดงบนสิ่งของ หรือสื่อต่างๆ จะมีขนาดดังนี้
  • 2.1 Platinum ขนาดใหญ่ที่สุด โดยขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อและความเหมาะสม
  • 2.2 Gold มีขนาด 75% ของโลโก้ Platinum
  • 2.3 Silver มีขนาด 50% ของโลโก้ Platinum
 • 3. ลำดับการจัดวางโลโก้ผู้สนับสนุน มีเงื่อนไข ดังนี้
  • 3.1 โลโก้ผู้สนับสนุนกลุ่ม Platinum จะอยู่อันดับที่ 1
  • 3.2 โลโก้ผู้สนับสนุนกลุ่ม Gold จะอยู่อันดับที่ 2
  • 3.3 โลโก้ผู้สนับสนุนกลุ่ม Silver จะอยู่อันดับที่ 3
 • กรณีที่มีสิทธิประโยชน์แต่ละประเภทมีบริษัทมากกว่า 1 บริษัท จะเรียงลำดับโลโก้ก่อน-หลัง ขึ้นอยู่กับการชำระเงินก่อนหรือหลัง ทั้งนี้คณะกรรมการการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาตามความเหมาะสมกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ขั้นตอนการจองบูธ 

 • 1. ตรวจสอบแผนผังการจัดบูธ ได้ที่ >>> แผนผังการจองบูธ
 • 2. ตรวจสอบรายละเอียดสิทธิประโยชน์ >>> ตารางสิทธิประโยชน์
 • 3. ขั้นตอนการจองบูธ มี 2 ช่องทาง ดังนี้
 • 4. จัดส่งไฟล์โลโก้บริษัท (ไฟล์ประเภทรูปภาพ) พร้อมที่อยู่เว็บไซด์บริษัท เพื่อประกาศรายชื่อผู้สนันสนุนบนเว็บไซด์ มาที่ e-mail : wunca36.comcenter@msu.ac.th
เงื่อนไข
 • 1. ชำระเงินค่าจองบูธ 50 % ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
  และ ชำระเงินค่าจองบูธ เต็มจำนวน ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
  โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ได้ที่
   ชื่อบัญชี  นางสาวฉัตรเกล้า เจริญผล และ นายพฤฒ ธนรัช และ นางสาวมนันยา นิ่มพิศาล
   เลขที่บัญชี   630-0-14034-7 ประเภทบัญชี   สะสมทรัพย์
   ธนาคาร  กรุงเทพ   สาขา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2. ในกรณีที่หน่วยงานจองบูธ มากกว่า 1 บูธ คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรพื้นที่ให้แก่ผู้ที่ชำระเงินก่อน
 • 3. ผู้สนับสนุน สามารถเข้าดำเนินการจัดนิทรรศการ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.30 น.
 • 4. เอกสารที่จะนำใส่กระเป๋า ต้องจัดชุดเอกสารให้เรียบร้อยและนำส่งในนาม คุณบัณฑิตา ทะรังศรี สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ บี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 เท่านั้น หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ การนำเอกสารใส่กระเป๋า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • 1. คุณณภัทชา ไชยสิงห์ อีเมล : napatcha.c@msu.ac.th
  โทร. 0-4375-4350 มือถือ. 0-8957-32558 (เวลาทำการ 08.30- 16.30 น.)
  โทรสาร. 0-4375-4350 (เวลาทำการ 08.30- 16.30 น.)
 • 2. คุณบัณฑิตา ทะรังศรี อีเมล : bandita.a@msu.ac.th
  โทร. 0-4375-4350 มือถือ. 0-8334-09621 (เวลาทำการ 08.30- 16.30 น.)
  โทรสาร. 0-4375-4350 (เวลาทำการ 08.30- 16.30 น.)

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 36th WUNCA
ผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

สนับสนุนอุปกรณ์ wifi
สนับสนุนเสื้อ Staff
สนับสนุนเครื่องฉาย Projector
สนับสนุนอุปกรณ์ Conference
สนับสนุนอุปกรณ์ Conference