แผนที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561


แผนที่มหาวิทยาลัย   ดาวน์โหลดแผนที่


ผังพื้นที่จัดงาน

ผังพื้นที่จัดงาน (ขยายเฉพาะส่วน)

สถานที่เปิดงาน

ห้องบรรยายเสวนา

ห้อง Lab

พื้นที่จัดวางบูธ

พื้นที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับ

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 36th WUNCA
ผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

สนับสนุนอุปกรณ์ wifi
สนับสนุนเสื้อ Staff
สนับสนุนเครื่องฉาย Projector
สนับสนุนอุปกรณ์ Conference
สนับสนุนอุปกรณ์ Conference