36th WUNCA Concept

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561


ธีมการจัดงาน

แนวคิดหลัก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นวัตกรรมเพื่อชุมชน
การใช้สีในการออกแบบสื่อ : ได้แก่ เว็บไซต์ ดิจิทัลโปสเตอร์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เน้นการใช้โทนสีที่สะอาด เรียบง่าย
สีของมหาวิทยาลัย : เหลือง - เทา
สีที่เป็นตัวแทนของเทคโนโลยี : ฟ้าสว่าง

โลโก้

     จากแนวคิด "นวตกรรมเพื่อชุมชน" เราได้นำตัวอักษรบางตัวผสมผสานกับรูปทรงของพระธาตุนาดูน สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดมหาสารคาม และเลือกใช้สีเหลือ-เทา ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

มาสคอต

    "มาสคอต" ของงานวังก้า ครั้งที่ 36 เลือกใช้ "ปูทูลกระหม่อม" พบได้ที่เดียวในโลก ที่จังหวัดมหาสารคาม นับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัด

     แนวคิดในการออกแบบมาสคอต เลือกใช้สีของเสื้อผ้าให้อยู่ในโทนสีเมทัลลิก เพื่อแทนค่านวตกรรมและเทคโนโลยี และชุดเกราะแทนค่าสัญลักษณ์ของผู้ช่วยเหลือและดูแลชุมชน (ฮีโร่) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับธีม "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นวตกรรมเพื่อชุมชน"

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 36th WUNCA
ผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

สนับสนุนอุปกรณ์ wifi
สนับสนุนเสื้อ Staff
สนับสนุนเครื่องฉาย Projector
สนับสนุนอุปกรณ์ Conference
สนับสนุนอุปกรณ์ Conference