การจัดบูธภายในงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561


แผนผังการจองบูธ

บูธ ผู้สนับสนุน
P1
P2 Vertex Supply Co.,Ltd
P3 Extreme Networks | Pacific Tech (Thailand)
P4 Huawei Technologies (Thailand) Co.Ltd.
P5 บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
P6 บริษัท รูธ วิคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
G1 บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด
G2 Nutanix
G3 บริษัท สยามเทคแอนด์ดีเวลล็อป จำกัด
G4
S1 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
S2 บริษัท เทรซ ออน จำกัด
S3 Bangkok Systems & Software
S4 SYSNECT
S5 First One System
S6 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
S7 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
S8 บริษัทเทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
S9 บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์
S10 บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จํากัด

Platinum Package

Gold Package

Silver Package

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 36th WUNCA
ผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

สนับสนุนอุปกรณ์ wifi
สนับสนุนเสื้อ Staff
สนับสนุนเครื่องฉาย Projector
สนับสนุนอุปกรณ์ Conference
สนับสนุนอุปกรณ์ Conference