การจัดบูธภายในงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561


แผนผังการจองบูธ

แผนผังการจองบูธ 3D


Platinum Package

Gold Package

Silver Package

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 36th WUNCA