การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561


ขออภัย ส่วนนี้ยังไม่เปิดให้บริการ

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 36th WUNCA

สิทธิประโยชน์การจัดบูธภายในงาน และขั้นตอนและช่องทางการจองบูธ