สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

 

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม UniNet to School

*ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560