ข้อมูลการเดินทางในงาน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

  • การเดินทางจากลานจอดรถจันทนยิ่งยงมายังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นรถป๊อบ สาย 2  จากลานจอดรถจันทนยิ่งยง มาลงที่ป้ายคณะอักษรศาสตร์
  • การเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สยาม ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ร่วมงานให้ออกจากสถานีที่ทางออกหมายเลข 2 (ฝั่งสยามสแควร์) เดินมาที่โรงภาพยนต์ลิโด และโดยสารรถป๊อบ สาย 1 มาลงที่ป้ายคณะอักษรศาสตร์
  • การเดินทางจากศาลาพระเกี้ยว ไปยังอาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) รถโดยสาร POP 3 คัน รถบัส 3 คัน (ก่อน 13.00 น. รถจะรอฝั่งท่ารถโดยสาร)
  • การเดินทางจากอาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ไปยังการเดินทางจากศาลาพระเกี้ยว รถโดยสาร POP 3 คัน รถบัส 3 คัน (รถรอตั้งแต่เวลา 16.30 น.)
  • การเดินทางจากอาคารศาลาพระเกี้ยว ไปยังสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ จะมีรถคอยบริการส่งผู้ร่วมงานไปยังสถานีรถไฟฟ้า สนามกีฬาแห่งชาติ โดยขึ้นรถที่บริเวณลานจอดรถศาลาพระเกี้ยว ได้ตั้งแต่เวลา 19.30 น. จนถึงเวลา 21.00 น.

ขอขอบคุณผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม "ประสบการณ์กับระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI Experience)"

นอกจากองค์ความรู้ที่ทุกท่านให้ความสนใจแล้ว คณะฯ ยังได้รับการสนับสนุน สำหรับของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมงานฯ ทุกท่าน รวมทั้งจะมีของรางวัลใหญ่ Dell Latitude 10 Tablet Notebook สำหรับผู้โชคดีอีก 1 รางวัล

อย่าพลาด!! การเข้ารับฟัง ประสบการณ์กับระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI Experience)

ข้อกำหนดการลงทะเบียนในวันงาน

1. สำหรับผู้เข้าร่วมงาน WUNCA ที่มีสถานะ “อนุมัติแล้ว” สามารถมาลงทะเบียนตามวันและเวลาดังนี้
    1.1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    1.2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 1
    1.3 วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 15.00 น. ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ชั้น 1
    1.4 สิ่งที่ต้องนำมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมปรากฎรูปของท่านในบัตรนั้น
    1.5 ไม่รับลงทะเบียนแทนกัน ทุกท่านต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่หน้างาน ณ จุดลงทะเบียน

2. สำหรับผู้ที่มีสถานะ “รออนุมัติ” กรุณานำหนังสืออนุญาตจากต้นสังกัดที่ให้เข้าร่วมงานมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน และสำหรับผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ที่จะลงทะเบียนหน้างาน (Walk in)

3. เนื่องจากของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด ทางคณะผู้จัดงานจะขอดำเนินการ ดังนี้
   3.1 ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและมีสถานะ “อนุมัติแล้ว” จะได้รับของที่ระลึกทุกท่าน
   3.2 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่มีสถานะ “รออนุมัติ” ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของที่ระลึกกับผู้ที่มาลงทะเบียนก่อน

ขออภัย่ในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
คณะผู้จัดงาน

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียน Workshop

ตามที่ คณะผู้จัดงานได้เปิดให้ท่านสมาชิกผู้สนใจลงทะเบียนเข้าสำรองที่นั่งสำหรับการอบรมใน Workshop ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นั้น

คณะผู้จัดงานใคร่ขอแจ้งสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนในแต่ละ Workshop ให้สามารถเข้าห้องอบรมได้ก่อน ทั้งนี้ หากท่านใดที่ลงทะเบียนไม่ทันและประสงค์จะเข้าร่วม Workshop กรุณาติดต่อขอลงทะเบียนสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมได้ที่หน้าห้องอบรมโดยตรง อนึ่ง สิทธิขาดในการพิจารณารับคนเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมเป็นของคณะวิทยากร

ขออภัยในความไม่สะดวก
คณะผู้จัดงาน

สัมผัสประสบการณ์จริงในตลาดการเงินระดับโลก!

สัมผัสประสบการณ์จริงในตลาดการเงินระดับโลก มาดูกันว่าวอร์เรน บัฟเฟ่ต์และจอร์จ โซรอสทำงานยังไง  พร้อมดูเบื้องหลังข้อมูลที่ผู้จัดการกองทุนและแบงก์ชาติต้องติดตามอย่างไม่คลาดสายตา พร้อมประลองฝีมือการเทรดหุ้นผ่านโปรแกรม FTS ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาหลักการลงทุน [ลงทะเบียน Site Visit]

ผู้สนับสนุน