32nd WUNCA

การประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 32nd WUNCA)

slider image slider image slider image slider image slider image

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2559
เวลา ห้อง
ห้อง B1121
(ห้องบรรยายขนาด 90 ที่นั่ง)
ห้อง B1123
(ห้องบรรยายขนาด 90 ที่นั่ง)
ห้อง B1125
(ห้องบรรยายขนาด 90 ที่นั่ง)
ห้อง B1115
(ห้องบรรยายขนาด 90 ที่นั่ง)
09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าห้อง ลงทะเบียนเข้าห้อง ลงทะเบียนเข้าห้อง ลงทะเบียนเข้าห้อง
09.30 - 10.30 น.

How Data Center Technology Accelerate Delivery of Educational Services


Mr.Jarut Nakaramaleerat
(Cisco System (Thailand) Ltd.)

Cyber Security Trends and Advanced Threat Protection for the education sector.


Dr. Rattipong Putthacharoen
The Practical Solution Co.,Ltd. (TPS)

Create More Personal Computing with Trusted Cloud: Security Imperative


คุณ ชวพงศธร ไวสาริกรรม
Microsoft (Thailand) Ltd.

ดิจิตัล แอพพลิเคชั่น กับการศึกษาไทย


ดร.นพคุณ ตรองรักการ
บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.00 น. ลงทะเบียนเข้าห้อง ลงทะเบียนเข้าห้อง ลงทะเบียนเข้าห้อง ลงทะเบียนเข้าห้อง
11.00 - 12.00 น.

Cyber Security Trends 2016 of Education Services


Mr.Sutee Assawasoontarangkoon
(Cisco System (Thailand) Ltd.)

Datacenter  Central Management Solution (DCCMS) ระบบบริหารจัดการ Data Center จากศูนย์กลาง 


..Speaker Name..
บริษัท มาโครแคร์ จำกัด

10 Thing gar Cybersecurity Solution Must Do


คุณรัฐศิริ ไข่แก้ว
Transition Systems & Networks (Thailand) Co., Ltd

HP classroom of the future


คุณอดิศักดิ์ เกศทรัพย์สถาพร
บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. ลงทะเบียนเข้าห้อง ลงทะเบียนเข้าห้อง ลงทะเบียนเข้าห้อง ลงทะเบียนเข้าห้อง
13.30 - 14.30 น.

Digital Workplace


คุณปาณิสรา ศันสนะพงศ์ปรีชา
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise Company

Huawei Samart Education Solution


Mr. Veeravoot Voottilertanan
HUAWEI

Build the Intelligent Cloud Community : How to Jump Start Teaching & Learning Cloud


คุณ ฟูเกียรติ จันทร์นวล
Microsoft (Thailand) Ltd.


..Speaker Name..
บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดวันที่ เวลา ประเภทรถ ต้นทาง ปลายทาง
20/01/59 07.00 น. รถตู้ โรงแรมซิตี้ พาร์ค อาคารเรียนรวม 1 มทส.
07.30 น. รถเมล์ไฟฟ้า สุรสัมมนาคาร อาคารเรียนรวม 1
17.45 น. รถตู้ อาคารเรียนรวม 1 อาคารสุรพัฒน์ 2 (งานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น)
17.45 น. รถเมล์ไฟฟ้า อาคารเรียนรวม 1 อาคารสุรพัฒน์ 2 (งานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น)
20.00 น. รถตู้ อาคารสุรพัฒน์ 2 (งานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น) โรงแรมซิตี้ พาร์ค
21/01/59 07.30 น. รถตู้ โรงแรมซิตี้ พาร์ค อาคารเรียนรวม 1 มทส.
08.00 น. รถเมล์ไฟฟ้า สุรสัมมนาคาร อาคารเรียนรวม 1
17.00 น. รถตู้ อาคารเรียนรวม 1 โรงแรมซิตี้ พาร์ค
17.00 น. รถเมล์ไฟฟ้า อาคารเรียนรวม 1 สุรสัมมนาคาร
22/01/59 07.30 น. รถตู้ โรงแรมซิตี้ พาร์ค อาคารเรียนรวม 1 มทส.
08.00 น. รถเมล์ไฟฟ้า สุรสัมมนาคาร อาคารเรียนรวม 1
18:00 น. รถตู้ อาคารเรียนรวม 1 สถานีขนส่งนครราชสีมา แห่งที่ 2

หมายเหตุ: รอบการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มีความประสงค์ในการใช้รถ

ผู้ประสานงาน : คุณสุภาวดี สารางคำ โทรศัพท์ 0-4422-4810 หรือ 081-718-4943


กำหนดการการบรรยายพิเศษของผู้สนับสนุน

เปิดให้ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายพิเศษสำหรับผู้สนับสนุนแล้ว สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เมนู "ผู้สบับสนุน > กำหนดการการบรรยายพิเศษของผู้สนับสนุน" หรือ คลิก


ประกาศ เรื่อง แจ้งข้อกำหนดการลงทะเบียนในวันงาน

1. สำหรับผู้เข้าร่วมงาน WUNCA ที่สถานะอนุมัติแล้ว สามารถมาลงทะเบียน ในวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
        1.1 สิ่งที่ต้องนำมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมปรากฎรูปของท่านในบัตรนั้น
        1.2 ไม่รับลงทะเบียนแทนกัน ทุกท่านต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่หน้างาน ณ จุดลงทะเบียน
2. สำหรับผู้ที่สถานะ “รออนุมัติ” หรือ “ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน” กรุณาลงทะเบียน ณ จุดที่เจ้าภาพจัดเอาไว้ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
3. ผู้ร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีสถานภาพอนุมัติแล้วเท่านั้น แต่เนื่องจากของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ในการแจกผู้ที่มาลงทะเบียนก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ คณะผู้จัดงาน


ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียน Workshop

ตามที่ คณะผู้จัดงานได้เปิดให้ท่านสมาชิกผู้สนใจลงทะเบียนเข้าสำรองที่นั่งสำหรับการอบรมใน Workshop มาตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2559 นั้น
คณะผู้จัดงานใคร่ขอแจ้งสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนในแต่ละ Workshop ให้สามารถเข้าห้องอบรมได้ก่อน ทั้งนี้ หากท่านใดที่ลงทะเบียนไม่ทันและประสงค์จะเข้าร่วม Workshop กรุณาติดต่อขอลงทะเบียนสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมได้ที่หน้าห้องอบรมโดยตรง อนึ่ง สิทธิขาดในการพิจารณารับคนเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมเป็นของคณะวิทยากร

ขออภัยในความไม่สะดวก คณะผู้จัดงาน


เปิดจองบริการรถรับส่ง

เปิดจองบริการรถรับส่งแล้ว สามารถเข้าดูรายละเอียได้ที่เมนู "สถานที่จัดงาน > บริการ รถรับ-ส่ง" หรือ คลิก


มหาวิทยาลัยที่ได้รับ IPv6 Award

ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ DNS Mail และ Web (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก


หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน

ท่านสามารถดาวโหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมงานได้แล้ว ที่เมนู "ผู้เข้าร่วมงาน/หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน"

หรือคลิก หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน ได้ทันที


กำหนดการงาน WUNCA

งาน WUNCA 32nd แจ้งกำหนดการ

ผ่านทางเว็บไซต์ www.uni.net.th ผู้สนใจสามารถคลิกเผื่อเข้าชมได้ทันที


เปิดให้ลงทะเบียน WUNCA 32nd แล้ว !!!

งาน WUNCA 32nd เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้ว/

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ทันที


รายงานความคืบหน้าการประชุม WUNCA ครั้งที่ 32

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (UniNet) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดประชุมรายงานความคืบหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 32nd WUNCA) ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


Patinum Plus

Patinum

Gold

Silver