WUNCA 31
 

 ตรวจสอบ การลงทะเบียนรับการใช้บริการรถรับ-ส่ง 

 
     
     
รหัสผู้เข้าร่วมงาน ::  
   
  ข้อมูลการใช้บริการรถรับ-ส่ง ของคุณ 
♦ วันที่ 21 ก.ค. 58   :   
♦ วันที่ 22 ก.ค. 58   :   
♦ วันที่ 23 ก.ค. 58   :   
♦ วันที่ 24 ก.ค. 58   :   


คำแนะนำ
วันที่ 21 ก.ค. 58 ♦ บริการรถรับ-ส่ง จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ไปยัง โรงแรมที่พัก ♦ จำนวน 2 รอบ
รอบแรก : เวลา 17.30 น.
รอบที่ 2 : เวลา 20.00 น.
วันที่ 22 ก.ค. 58 ♦ บริการรถรับ-ส่ง จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ มายัง สถานที่จัดงาน
♦ จำนวน 1 รอบ : เวลา 08.30 น.
♦ บริการรถรับ-ส่ง ระหว่างโรงแรมที่พักและสถานที่จัดงาน ♦ รอบเช้า : เวลา 08.00 น.
♦ รอบค่ำ : เวลา 22.00 น.
วันที่ 23 ก.ค. 58 ♦ บริการรถรับ-ส่ง ระหว่างโรงแรมที่พักและสถานที่จัดงาน ♦ รอบเช้า : เวลา 08.00 น.
♦ รอบบ่าย : เวลา 18.00 น.
วันที่ 24 ก.ค. 58 ♦ บริการรถรับ-ส่ง ระหว่างโรงแรมที่พักและสถานที่จัดงาน ♦ รอบเช้า : เวลา 08.00 น.
♦ รอบบ่าย : เวลา 18.00 น.
*หมายเหตุ

♦ บริการรถรับส่งเฉพาะ 4 โรงแรมที่พัก ได้แก่
1. โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช
2. โรงแรมพาวิลเลี่ยน
3. ราชมังคลา พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท
4. โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา