WUNCA 31
 

 แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
     

แผนผังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

แผนผังที่จอดรถ (คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

     
 
 


 

 แผนผังการจัดงาน 

 
     

สถานที่จัดงาน : อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
สถานที่จัดงาน อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 


สถานที่จัดงานชั้นที่ 1 (คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่


สถานที่จัดงานชั้นที่ 2 (คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)


สถานที่จัดงานชั้นที่ 3 (คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่


สถานที่จัดงานชั้นที่ 4 (คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่