WUNCA 31
 

 อัลบั้มภาพทั้งหมด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31
(Workshop on UniNet Network and Computer Application: 31st WUNCA)
โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลาอธิการบดี ต้อนรับคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมหารืองาน “วันก้า”


บรรยากาศบูธต่าง ๆ ภายในงาน WUNCA 31


เก็บตกภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรับรอง ชุดที่ 1


เก็บตกภาพบรรยากาศงานเลี้ยงรับรอง ชุดที่ 2


บรรยากาศการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Net2home”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุต


การเสวนา เรื่อง "ไอทีเพื่อการศึกษาสำหรับพัฒนาท้องถิ่น"