แผนผังการจัดบูธ
สถานที่ : อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) ขั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขั้นตอนการของบูธ
Sponser
Badge

WiFi

Platinum Plus

Platinum

Gold Plus

Gold

Silver