สิทธิประโยชน์การจัดบูธภายในงาน
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ Platinum Plus (P+) Platinum (P) Gold Plus (G+) Gold (G) Silver (S)
1. รับโล่จากประธานในพิธีเปิด และพิธีการขอบคุณผู้สนับสนุนตอนเปิดงาน
2. แสดงชื่อและโลโก้ผู้สนับสนุนบนของที่ระลึก 2 ชิ้น 1 ชิ้น
3. โลโก้หน้าห้องสัมมนา
4. โลโก้หน้าจอ (Screen) ระหว่างเปลี่ยนช่วงสัมมนา
5. แสดงโลโก้บนหน้าเว็บไซต์งาน WUNCA ครั้งที่ 30
6. โลโก้บนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในจังหวัด
7. แสดงชื่อและโลโก้ผู้สนับสนุนบนป้ายคล้องคอผู้เข้าร่วม สัมมนา
8. พื้นที่จัดบูธแสดงสินค้าและเทคโนโลยี พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้
    P+ โต๊ะ 3 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว ปลั๊กไฟ ถังขยะ
    P โต๊ะ 2 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว ปลั๊กไฟ ถังขยะ
    G+, G , S, โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว ปลั๊กไฟ ถังขยะ
เห็นเด่นชัดทุกคนต้องเดินผ่าน เห็นเด่นชัดทุกคนต้องเดินผ่าน รองจาก Platinum รองจาก Gold Plus รองจาก Gold
9. ผู้สนับสนุนสามารถแนบเอกสารการประชาสัมพันธ์ ในแฟ้มเอกสารประกอบการสัมมนา
10. เวลาในการบรรยายในห้องสัมมนาย่อย
วันที่ 22 - 23 ม.ค. 2558
<=2 ชม. <=1 ชม. <=30 นาที
11. รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา (บนหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน)
12. หนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
13. อาหารว่างพร้อมอาหารกลางวัน 21 - 23 ม.ค. 58 อาหารเย็นเฉพาะวันที่ 21 ม.ค. 58 15 10 7 5 3

ข้อตกลง

การแสดงโลโก้ในสถานที่ต่างๆ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการปรับขนาดตามความเหมาะสม การใช้เครื่องขยายเสียงในพื้นที่บูธต้องไม่รบกวนการบรรยายในห้องสัมมนา ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความเหมาะสมของการนาเสนอทุกรูปแบบ

ติดต่อสอบถาม

กรณีมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถาม ฝ่ายสิทธิประโยชน์งาน WUNCA ครั้งที่ 30
คุณ สุทิน เกษตรรัตนชัย โทรศัพท์มือถือ 08-1629-3573
คุณ เอกชัย เนาวนิช โทรศัพท์มือถือ 08-1642-5546
คุณ วารุณี กรุดพันธ์ โทรศัพท์มือถือ 08-1697-7257
คุณ รัชตะ จูจอมพล โทรศัพท์มือถือ 08-1909-1505

Sponser
Badge

WiFi

Platinum Plus

Platinum

Gold Plus

Gold

Silver