ข้อมูลโรงแรมและที่พัก
กรุงศรีริเวอร์
เบอร์โทร : 035-244333
ราคาห้อง : 1,400 - 1,600 บาท (แสดงบัตรข้าราชการ 1,400 บาท)
http://www.krungsririver.com/
ห่างจากสถานที่จัดงาน ประมาณ 7.3 กิโลเมตร

วรบุรี
เบอร์โทร : 035-249600-49
ราคาห้อง : 1,400 - 1,750 บาท
(ทำหนังสือแจ้งขอเรทพิเศษสำหรับ มทรส. 1,300 บาท)
http://www.woraburi.com/th/woraburiayothaya/
ห่างจากสถานที่จัดงาน ประมาณ 8 กิโลเมตร

เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท
เบอร์โทร : 035-881222
ราคาห้อง : 1,200 - 1,400 บาท
http://www.cavallicasaresort.com/
ห่างจากสถานที่จัดงาน ประมาณ 4.6 กิโลเมตร
แอมโป เรสซิเดนท์
เบอร์โทร : 035-33557
ราคาห้อง : 1,300 - 1,700บาท
http://www.amporesidence.com/
ห่างจากสถานที่จัดงาน ประมาณ 4.8 กิโลเมตร
คลาสสิค คามิโอ
เบอร์โทร : 035-212535
ราคาห้อง : 1,700 - 2,400บาท
www.kameocollection.com/Classickameo-ayutthaya/
ห่างจากสถานที่จัดงาน ประมาณ 4.8 กิโลเมตร
อโยธยาริเวอร์ไซต์
เบอร์โทร : 035-234873-7
ราคาห้อง : 800 - 1,200 บาท
http://ayothayariversidehotel.com/
ห่างจากสถานที่จัดงาน ประมาณ 7.1 กิโลเมตร
ลิม่า เพลส
เบอร์โทร : 035-801808-10
ราคาห้อง : 650 บาท (ราคาไม่รวมภาษี+บริการ ไม่มีอาหารเช้า)
http://th.limaplace.com/
ห่างจากสถานที่จัดงาน ประมาณ 4.4 กิโลเมตร
Sponser
Badge

WiFi

Platinum Plus

Platinum

Gold Plus

Gold

Silver