แผนผังการจัดงาน ภายนอกอาคาร
แผนผังการจัดงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

แผนผังการจัดงาน ภายในอาคาร
แผนผังการจัดงาน WUNCA 30th ชั้นที่ 2
:: CLICK เพื่อดูภาพขนาดใหญ่::
ส่วนจัดแสดงบูธแนะนำสินค้า

แผนผังการจัดงาน WUNCA 30th ชั้นที่ 8
:: CLICK เพื่อดูภาพขนาดใหญ่::
แผนผังการจัดงาน WUNCA 30th ชั้นที่ 9
:: CLICK เพื่อดูภาพขนาดใหญ่::
แผนผังการจัดงาน WUNCA 30th ชั้นที่ 10
:: CLICK เพื่อดูภาพขนาดใหญ่::
Sponser
Badge

WiFi

Platinum Plus

Platinum

Gold Plus

Gold

Silver