การลงทะเบียน Workshop

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียน Workshop

เนื่องจากระบบลงทะเบียน Workshop ได้ปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ผู้จัดงานจึงขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนในแต่ละ Workshop ให้สามารถเข้าห้องอบรมได้ก่อน ทั้งนี้ หากท่านใดที่ลงทะเบียนไม่ทันและประสงค์จะเข้าร่วม Workshop กรุณาติดต่อขอลงทะเบียนสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมได้ที่หน้าห้องอบรมโดยตรง อนึ่ง สิทธิขาดในการพิจารณารับคนเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมเป็นของคณะวิทยากร

ขออภัยในความไม่สะดวก
คณะผู้จัดงาน

Sponsor


WiFi & Badge