ข้อกำหนดการลงทะเบียนในวันงาน

ประกาศ เรื่องแจ้งข้อกำหนดการลงทะเบียนในวันงาน

1. สำหรับผู้เข้าร่วมงาน WUNCA ที่สถานะอนุมัติแล้ว สามารถมาลงทะเบียน ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1.1 สิ่งที่ต้องนำมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมปรากฎรูปของท่านในบัตรนั้น
1.2 ไม่รับลงทะเบียนแทนกัน ทุกท่านต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่หน้างาน ณ จุดลงทะเบียน
2. สำหรับผู้ที่สถานะ “ไม่อนุมัติ” หรือ “ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน” กรุณาลงทะเบียน ณ จุด Walk In หรือจุดที่เจ้าภาพจัดเอาไว้ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. ผู้ร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีสถานภาพอนุมัติแล้วเท่านั้น แต่เนื่องจากของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ในการแจกผู้ที่มาลงทะเบียนก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
คณะผู้จัดงาน

Sponsor


WiFi & Badge