แผนผังบูธ

หมายเหตุ (P1, P2, P3, P4, P5, P6, GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, G1,G2, G9,G10, G11, S2, S4, S5, S9, S10, S11, S12, S13, S15) จองแล้ว

 

อาคาร พจน์ สารสิน ชั้น 2

 

อาคาร พจน์ สารสิน ชั้น 3

 หมายเหตุ ระยะห่างระหว่างบูธ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

Sponsor


WiFi & Badge