ขั้นตอนการจองบูธ

  1. ตรวจสอบแผนผังบูธและสิทธิประโยชน์ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca29/
  2. ส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สนับสนุนทางอีเมล์ mongte@kku.ac.th ampai@kku.ac.th
    หรือโทรสาร 043-202-351
  3. จัดส่งไฟล์โลโกบริษัท (ไฟล์ประเภทรูปภาพ) เพื่อประกาศรายชื่อผู้สนับสนุนบนเว็บไซต์

 

ชำระเงินเต็มจำนวน ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2557

โดยโอนเงินมาที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-2-93300-8

พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่ โทรสาร 043-202-351 อีเมล mongte@kku.ac.th ampai@kku.ac.th

 

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายสิทธิประโยชน์งาน WUNCA ครั้งที่ 29

คุณมงคล เต็งรุ่งโรจน์      โทรศัพท์มือถือ 081-799-5804    อีเมล mongte@kku.ac.th

คุณสุภัคสินี ชินกร           โทรศัพท์มือถือ 08-1601-7188    อีเมล supaksinee@kku.ac.th

Sponsor


WiFi & Badge