รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

รายงานพิเศษ

[ ชมถ่ายทอดสดคลิกที่นี่ ] (Youtube live)

ชมถ่ายทอดสดคลิกที่นี่ ] (Windows Media Player)

ประกาศสำคัญ

ตารางการบรรยาย ของผู้สนับสนุน

ตาราง Workshop พิเศษ​ Apple Google Microsoft

แบบประเมินระดับความพึงพอใจงาน WUNCA  http://bit.ly/eval-wunca29

Screen Shot 2557-07-07 at 2.45.30 PM

ในวันที่ 8 รับคูปองได้ที่จุดลงทะเบียน  ส่วนในวันที่ 9 และ 10 จะมีเจ้าหน้าที่แจกคูปองที่ห้องบรรยาย หรือ workshop ถ้าไม่ได้รับที่ห้องบรรยายให้มารับที่จุดประชาสัมพันธ์หน้าจุดลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน Workshop อื่นไว้แล้วเท่านั้น)

Apple

Google

Microsoft

 

 

=======================================================

การลงทะเบียน Workshop 

การจัดส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วมงาน

ข้อกำหนดการลงทะเบียนในวันงาน

ตาราง วันเวลา รถรับ – ส่งผู้เข้าประชุมที่ไม่มีรถ (เฉพาะผู้ที่พักโรงแรมขวัญมอ เท่านั้น)

แบบแจ้งความประสงค์รถรับ – ส่ง

 

 

แผนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม)

แผนที่มข.

กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 29th WUNCA

วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
วันที่ 15 พ.ค 57 – 18 มิ.ย 57 - เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 1 มิ.ย 57 – 20 มิ.ย 57 - ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัด พร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม - หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัดกลับมา สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดรายชื่อออก
วันที่ 9 มิ.ย 57 – 20 มิ.ย 57 - ลงทะเบียนร่วมอบรม Workshop - ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม
วันที่ 8-10 ก.ค 57 - งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 29th WUNCA

 

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
จัดงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(Workshop on UniNet Network and Computer Application ) หรือ WUNCA 29th 
ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca29/

แนะนำ Mobile App มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูลข่าวสาร, สถานที่แนะนำ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

iKKU

Download ฟรี

สำหรับ iOS คลิกที่นี่                 สำหรับ Android คลิกที่นี่

 

Posted in Uncategorized

Sponsor


WiFi & Badge