ภาพ Video พิธีเปิดงาน 23rd WUNCA 2011

 

 

...................................

ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าวพร้อมเป็นเจ้าภาพ 23rd WUNCA 2011

 

 

งานแถลงข่าว 23rd WUNCA 2011 วันที่ 18 มกราคม 2554

...................................

ม.มหิดล รับเป็นเจ้าภาพจัด 23rd WUNCA 2011

 

 

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา รศ.ดร. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ รับมอบการเป็นเจ้าภาพและรายงานความก้าวหน้าความพร้อมในการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยจะมีหน่วยงานหลักประสานกำลังกัน 4 หน่วยงาน ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้ และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งจะได้จัดงาน CIT 2011 ไปพร้อมกัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application)” หรือ WUNCA เป็นโครงการที่เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการโดยให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เวียนเป็นเจ้าภาพ โดย ครั้งที่ 22 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

WUNCA เป็นเวทีให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย ทั้งมหาวิทยาลัยภายในประเทศ และต่างประเทศ การอภิปรายกำหนดแนวทางของกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิก UniNet การอภิปรายและประชุมกลุ่มย่อยในการสร้างความร่วมมือ การนำเสนอแผนการดำเนินงานและผลงานของกลุ่ม การนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย

...................................

 

ประกาศ เรื่อง การให้ Internet Account

คณะทำงาน 23rd WUNCA ขอสงวนสิทธิ์ให้ Internet Account เฉพาะผู้ลงทะเบียนผ่านระบบ WUNCA Registration System ค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวก

Post : 25 ม.ค. 54

ประกาศ เรื่อง การให้บริการรถรางภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 23 rd WUNCA

รถรางมีให้บริการจำนวน 4 คัน โดยระบุ จุดเริ่มต้นที่สนามเปตองแบ่งเป็น 2 เส้นทาง ดังนี้

จุดที่ 1 จากParking 1 , Parking 3 , คณะวิศวกรรมศาตร์หลังตึกแดง, ด้านข้างตึกสำนักงานอธิการบดี, คณะICT หอสมุด, ผ่านสถาบันโภชนา วกกลับสนามเปตอง

จุดที่ 2 จาก Parking 3 , ตึกสำนักงานอธิการบดี, ด้านข้างตึกสำนักงานอธิการบดี, คณะ ICT, หอสมุด, ผ่าน สถาบันโภชนา วกกลับสนามเปตอง (บริการเฉพาะวันที่ 26 มกราคม 2554)

หมายเหตุ การให้บริการของรถรางจะออกวิ่งเมื่อมีผู้ร่วมงานรอ ณ ที่จุด Parking 1 และ Parking 3

Download แผนผังรถรางภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

Post : 25 ม.ค. 54

ประกาศ เรื่องระบบลงทะเบียน workshop

ระบบลงทะเบียน workshop จะปิดเวลา 12.00 น. ในวันที่ 21 ม.ค. 54 ทั้งนี้หากท่านประสงค์จะเข้าร่วม workshop กรุณาติดต่อท่านวิทยากร ที่ห้อง workshop โดยตรงค่ะ

Post : 20 ม.ค. 54

ประกาศ เรื่องปิดรับลงทะเบียน

เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วมงานมาเป็นจำนวนมาก ฝ่ายลงทะเบียนขอแจ้งให้ทราบว่า ระบบรับลงทะเบียนและการส่งเอกสารยืนยันเข้าร่วมงาน 23rd WUNCA นั้น ได้ปิดรับลงทะเบียน และ ปิดรับเอกสารยืนยันเข้าร่วมงานแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 54 เวลา 0.00 น. ดังนั้นเอกสารที่ส่งมาภายหลังวัน-เวลา ดังกล่าว

ทางฝ่ายลงทะเบียนไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนสถานะให้ท่านได้ หากท่านสนใจเข้าร่วมงาน ขอให้ติดต่อลงทะเบียนที่หน้างานในส่วนของ WALK IN

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

Post : 20 ม.ค. 54

ประกาศ เรื่องแจ้งข้อกำหนดการลงทะเบียนในวันงาน

- สำหรับผู้เข้าร่วมงาน WUNCA ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว สามารถมาลงทะเบียน ในวันที่ 26-28 มกราคม 2554 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยผู้ร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกผู้ที่มาลงทะเบียนก่อน

- สิ่งที่ต้องนำมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมปรากฎรูปของท่านในบัตรนั้น

- ไม่รับลงทะเบียนแทนกัน ทุกท่านต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่หน้างาน ณ จุดลงทะเบียน

Post : 18 ม.ค. 54

ประกาศ เรื่องแจ้งบริการรถรับส่ง

งาน WUNCA ครั้งที่ 23 นี้ ไม่มีรถรับส่งผู้เข้าร่วมงาน โดยผู้เข้าร่วมสามารถเดิน ทางมาที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาได้จากเส้นทาง http://www.wunca.uni.net.th/wunca23/direction.htm

สอบถามการเดินทาง ติดต่อ คุณไพรัตน์ Tel. : 02-849-6040 และ Cell : 081-446-1479

Post : 18 ม.ค. 54

กำหนดการสำหรับผู้สนับสนุนงาน 23 rd WUNCA and CIT & UniNOMS 2011

Post : 14 ม.ค. 54

ประกาศเรื่อง การลงทะเบียน Workshop
ขณะนี้ได้ทำการเปิดให้ลงทะเบียน Workshop เพิ่มเติม ดังนี้

1. Workshop ThaiLIS กลุ่มที่ 1 (ใช้งานฐานข้อมูล Online Databases (EBSCO) และ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ScienceDirect)

2. Workshop ThaiLIS กลุ่มที่ 2 (ใช้งานฐานข้อมูล Online Databases (EBSCO) และ การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ScienceDirect)

3. How to Apply Genetic Algorithm Successfully

4. Introduction to iPhone Application Programming

5. Enterprise Architecture Workshop

Post : 13 ม.ค. 54

ประกาศ เรื่อง ขอความกรุณาผู้สมัครเข้าอบรมการสร้างนโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขององค์กร (จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม)
1. เนื้อหาประกาศ
2. แบบรับรองการทำงานสำหรับผู้เข้าอบรม (รูปแบบเอกสารที่ต้องจัดส่ง)

Post : 12 ม.ค. 54

ประกาศเรื่อง การพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมงานสำหรับหน่วยงานเอกชน

Post : 30 ธ.ค. 53

ผู้ลงทะเบียนร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 23 ท่านใดที่สถานะ เป็น "รอผลการอนุมัติ"

กรุณาส่ง

1.หนังสือยืนยันการเข้าร่วมงาน หรือหนังสืออนุมัติให้เดินทางจากต้นสังกัดของท่าน เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมงาน

2. หน้ารายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน มาที่ staff@uni.net.th
หรือ Fax มาที่ 0-2354-5678 ต่อ 5012

* ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 23

Post : 23 ธ.ค. 53

ประกาศจากฝ่ายระบบลงทะเบียน เรื่อง กำหนดการรับลงทะเบียน

Post : 15 ธ.ค. 53

ประกาศจากฝ่ายระบบรับลงทะเบียน เรื่อง การจัดส่งเอกสารยืนยันการร่วมงาน

Post : 15 ธ.ค. 53

   
 
 

CIT & UniNOMS 2011

 

"ขอเชิญชวนนักวิจัย นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานจากการปฏิบัติงาน ในการประชุมวิชาการ CIT & UniNOMS 2011 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา"

...................................

 

 

     

Copyright © 2009 Mahidol University. All rights reserved.

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel : 66 (0) 2849-6230

Designed By: Division of Information Technology
Last updated : February 10, 2011