เตรียมพบกับการประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33(Workshop on UniNet Network and Computer Application: 33rd WUNCA)

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet กับเจ้าภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กิจกรรมครั้งนี้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559

 

 

 

 


WUNCA :