ผ่านไปอีกครั้งกับงาน WUNCAครั้งที่ 33 ซึ่งเจ้าภาพอย่างจุฬาลงกรณ์ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ให้กับงาน WUNCA ได้อย่างงดงาม บรรยากาศภายในงานยังคงความอบอุ่นของเพื่อน พี่น้อง สมาชิกชาว UniNet ทั่วประเทศที่จะได้มา

พบปะ และ Update ข่าวสารเทคโนโลยี รวมถึงการบรรยายพิเศษ และ Workshop ที่น่าสนใจหลากหลายหัวข้อ ทั้งนี้ทางคณะจัดงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสร้างปรากฏการณ์ในครั้งนี้ และขอเชิญพบกับ WUNCA ครั้งที่ 34 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet และเจ้าภาพ มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ระหว่างวัน ที่ 18 - 20 มกราคม 2560 นี้ แล้วพบกันค่ะ

 

 

 

 


WUNCA :