การประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 31st WUNCA)

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง กิจกรรมครั้งนี้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

 

 

มีต่อ

 

 

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดงาน WUNCA ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558  • มีต่อ

 


WUNCA : Workshop on UniNet Network and Computer Application